Friday 11 September 2020

AP CLASS-10 PHYSICAL SCIENCE TELUGU MEDIUM VIDEO LINKS LESSON-05 HUMAN EYE AND COLOURFUL WORLD

 

IGNITE PHYSICS

ANDHRA PRADESH – SCHOOL EDUCATION

SCERT SYLLABUS

PHYSICAL SCIENCE

THE ULTIMATE

SUBJECT RESOURCE

 

CLASS-10

PHYSICAL SCIENCE

TELUGU MEDIUM

VIDEO LINKS

 

LESSON – 5

HUMAN EYE AND COLOURFUL WORLD

మానవుని కన్ను - రంగుల ప్రపంచం

(తెలుగు మీడియం )

కృత్యములు 1&2 మరియు కన్ను నిర్మాణం

కన్నుదృష్టి దోషాలు (వివరంగా)

కన్నునందలి భాగాలు - పనిచేయు విధము

కన్ను అందలి భాగాలు.

కన్ను - పనిచేయు విధము.

కన్ను పనిచేయు విధము దృష్టి దోషాలు.

దృష్టి దోషాలు.

దీర్ఘ దృష్టి

కటక సామర్థ్యం

కటక సామర్థ్యానికి సంబంధించిన సమస్యల సాధన.

పట్టకము - పట్టక వక్రీభవన గుణకము.

కాంతి విక్షేపణము - ఇంద్రధనుస్సు ఏర్పడుట.

ఇంద్రధనుస్సు ఏర్పడుట.

కాంతి పరిక్షేపణం. (అద్భుతమైన వివరణతో)

కాంతి పరిక్షేపణ.

ఆకాశం నీలం రంగు 

రామన్ ఎఫెక్ట్

 

 

 

2K20 10th VL

 

CLASS-10

PHYSICAL SCIENCE

TELUGU MEDIUM

VIDEO LINKS

 

IGNITE PHYSICS

ANDHRA PRADESH – SCHOOL EDUCATION

SCERT SYLLABUS

PHYSICAL SCIENCE

THE ULTIMATE

SUBJECT RESOURCE

 


VIDEO LINKS PROVIDER

RALLAPALLI SAILAJA

SCHOOL ASST. (PHYSICAL SCIENCES)

S.P.S.R.NELLORE DISTRICT

CELL NUMBER : 9703061819  

No comments:

Post a Comment

Class-08 Physical Science for the Academic Year 2024-25

    IGNITE PHYSICS ANDHRA PRADESH – SCHOOL EDUCATION SCERT SYLLABUS PHYSICAL SCIENCE THE ULTIMATE SUBJECT RESOURCE   PHYSICA...

Popular Posts